2023

PUZ pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalata de 44,5MW pe depozitul de zgura si cenusa inchis malstang Jiu, Comuna Almaj, Judetul Dolj 2023

Autorizatii de construire/defiintare

2021

Nr.

Data autorizatie

Solicitant

Obiect Solicitare

Adresă

Data Publicării

1.

25.02.2021

RADU ANIȚA ION

Alimentare cu energie electrică WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA SRL, depozit de produse alimentare, localitatea Almăj, județul Dolj prin TAMO-KO DEVELOPMENT SRL .

Almăj, jud.Dolj

25.02.2021

2.

02.03.2021

RÎCEA FLORIN,RÎCEA IULICA

DESFIINȚARE C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P

Almăj, str.Ion Gh. Pleșa, nr.78

02.03.2021

3.

25.03.2021

COMUNA ALMĂJ

”ÎNFIINȚARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ALMĂJ, JUDEȚUL DOLJ ” MODIFICARE DE TEMĂ ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Almăj, str.Ion Gh. Pleșa, nr.21, jud. Dolj

25.03.2021

4.

20.05.2021

STAN CONSTANTIN

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M

Almăj, sat Bogea, Str. Stadionului, nr.7, jud.Dolj

20.05.2021

5.

22.06.2021

TICĂ ALEXANDRU-MARIUS

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M

Almăj,sat Almăj, Str.Arsenie Boca, nr.12, jud.Dolj

22.06.2021

6. 20.07.2021 DĂDULESCU LAURENȚIU-NICOLAE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Almăj, Bogea, str. Mihai Viteazul, nr.3A, jud.Dolj 20.07.2021
7. 01.10.2021 TELEKOM ROMÂNIA COMUNICAIONS S.A INTERCONECTARE ȘI CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE TELEKOM Almăj, str. Serelor, nr.6, jud.Dolj 01.10.2021
8. 21.10.2021 SC ROM OIL S.A CONSTRUIRE INSTALAȚII DESCĂRCARE PRODUSE RETURNATE LA DEPOZITUL CRAIOVA-ALMĂJ Almăj, str. Serelor, nr. 17, jud. Dolj 21.10.2021

9.

11.11.2021

CIOCAN OVIDIU-IONEL ȘI CIOCAN LIVIA

REALIZARE PUȚ FORAT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Craiova, str. AL.1. CERNELE, nr. 30

11.11.2021

10.

11.11.2021

NICA LOCRIȚA

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Moșneni, str. I.C. Brătianu, nr. 122

11.11.2021

 

Certificate de urbanism

2021

Nr. C.U

Data C.U

Solicitant

Obiect Solicitare

Adresă

Data Publicării

1.

20.01.2021

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A

**Elaborare P.U.Z și construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 44,5 MW pe depozitul de zgură și cenuță închis mal stâng Jiu

Târgu Jiu, Str. A.I.Cuza, nr. 5, jud.Gorj

20.01.2021

2.

02.02.2021

Berceanu Aristotel

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Emil Gîrleanu, nr.1,bl. 54B, sc.1, et.2, ap.12 , jud.Dolj

02.02.2021

3.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

4.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

5.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

6.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

7.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

8.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

9.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

10.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

11.

10.02.2021

SC LORD HOUSE GROUP SRL

Informare Urbanistică

Craiova, Str. Bucura, nr.81, jud.Dolj

10.02.2021

12.

10.02.2021

SC OMV PETROM SA

Informare privind teren depozit petrom situat în Com.Almăj, Dolj

București, sector 1, str.Coralilor, nr.22, jud.Ilfov

10.02.2021

13.

16.02.2021

CEHI SORIN

Construire locuinta parter

Craiova, str.Fermierului, nr.335A, jud.Dolj

16.02.2021

14.

01.03.2021

MANAFU GABRIEL și MANAFU FLORENTINA

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ P ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN

Alexandria, str. Cuza Vodă, nr. 157, jud. Teleorman

01.04.2021

15.

01.03.2021

TICĂ ALEXANDRU-MARIUS

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M

Almăj, sat Almăj, Str. Rozelor, nr.53,jud Dolj

01.04.2021

16.

13.04.2021

DĂDULESCU LAURENȚIU NICOLAE / DĂDULESCU VIORICA

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M și ÎMPREJMUIRE TEREN

Almăj, sat Bogea, Str.Mihai Viteazul, nr.3A, jud.Dolj

13.04.2021

17.

23.04.2021

IONICĂ MARIA-MARINELA

CONSTRUIRE MAGAZIN-BAR PARTER, TERASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN

Almăj, sat Bogea, Str.Stadionului, nr.21, jud.Dolj

23.04.2021

18.

17.05.2021

CATANĂ-BUCĂ TRAIAN

ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ACCES RUTIER LA PROPRIETATE

Craiova, Str.Lyon, nr.3, bl.G10, sc.1, et.4, ap.17, jud.Dolj

17.05.2021

19.

08.06.2021

SC MACHI CONT & AUDIT STRL

SUPRAETAJARE CABINĂ POARTĂ DE LA P LA P+1 ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN CLĂDIRI BIROURI

Craiova, str.George Fotino, nr.2, bl.B8, ap.2, jud.Dolj

08.06.2021

20

23.07.2021

S.C TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A

INTERCONECTARE ȘI CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE, TELEKOM

București, str. Piața Presei Libere, nr.3-5

02.08.2021

21.

02.08.2021

SC GRUP PRIMACONS SRL

CONSTRUIRE ORGANIZARE  DE ȘANTIER DJCL21-Extindere Conductă Isvarna-Craiova Fir II Tronson V

Slatina, str. Pitești, nr. 213

02.08.2021

22.

16.08.2021

TAMO-KO DEVELOPMENT SRL

DEZMEMBRARE

Ghiroda, Str. Teilor, nr. 26, jud. Timiș

16.08.2021

23.

16.08.2021

TAMO-KO DEVELOPMENT SRL

DEZMEMBRARE

Ghiroda, Str. Teilor, nr. 26, jud. Timiș

16.08.2021

24.

16.08.2021

TAMO-KO DEVELOPMENT SRL

DEZMEMBRARE

Ghiroda, Str. Teilor, nr. 26, jud. Timiș

16.08.2021

25.

19.08.2021

NICA LOCRIȚA

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Almăj, sat Moșneni, str. I.C.Brătianu, nr.108

19.08.2021

26.

27.08.2021

CIOCAN OVIDIU-IONEL și CIOCAN LIVIA

REALIZARE PUȚ FORAT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Craiova, Ale.I Cernele, nr. 30

27.08.2021

27.

07.09.2021

PRIMĂRIA COMUNEI ALMĂJ

AȘTERNERE COVOR ASFALT PESTE BETON ÎN SATUL MOȘNENI, COM. ALMĂJ, JUD. DOLJ

Almăj, Str. Ion. Gh. Pleșa, nr.21

07.09.2021

28.

16.09.2021

FĂLUȚĂ MIHAELA-NADIA

INSTITUIREA UNOR SERVITUȚI PRIVIND TERENURILE SITUATE ÎN COM.ALMĂJ

Craiova, str. Împăratul Traian, nr.202

16.09.2021

29.

16.09.2021

ATANASIE ȘTEFAN

INSTITUIREA UNOR SERVITUȚI PRIVIND TERENURILE SITUATE ÎN COM.ALMĂJ

Craiova,str. Făgăraș, nr.8

16.09.2021

30.

01.10.2021

COMUNA ALMĂJ

”ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ALMĂJ, JUD.DOLJ”

Almăj, str. Ion Gh.Pleșa, nr.21

01.10.2021

31.

06.10.2021

IONICĂ MARIA-MARINELA

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN

Almăj, sat Bogea, str. Stadionului, nr.21

06.10.2021

32.

07.10.2021

NICOLAE MARIAN

CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE P+M

Scăești,nr. 850

07.10.2021

33.

14.10.2021

BERECZKI OANA-ADRIANA

DEZMEMBRARE

Almăj, str. A.I.Cuza, nr. 47B

14.10.2021

34.

15.10.2021

SC PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL pentru COMUNA ALMĂJ

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COM.ALMĂJ-STUDIU DE FEZABILITATE

Almăj, str. Ion Gh. Pleșa, nr.21

15.10.2021

35.

18.10.2021

WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA SRL

”INTRARE ÎN LEGALITATE-CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE ALIMENTARE ȘI REALIZARE SOLUȚIE ACCES ” ÎN LOCALITATEA ALMĂJ,DOLJ

Mun. București, sect.2 , str. Gara Herăstrău, nr.2

18.10.2021

36.

20.10.2021

BITOLEANU BOGDAN-NICUȘOR

CONSTRUIRE GARAJ

Almăj, sat Moșneni, str. I.C.Brătianu, nr. 61

20.10.2021

37.

05.11.2021

RADA ION

DEZMEMBRARE

Almăj, str. A.I.Cuza, nr. 47C

05.11.2021

38.

08.11.2021

FLORI MARIA

DEZMEMBRARE

Jud. Ilfov, com. Tunari, sat Tunari, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.42A

08.11.2021

39.

09.11.2021

COMUNA ALMĂJ prin PRIMAR

REALIZARE SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ, COM. ALMĂJ

Almăj, str. Ion. Gh. Pleșa, nr. 21

09.11.2021

40.

16.11.2021

CEBUC EMILIA

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P

Craiova, str. Motru nr. 25, bl.115, sc.1, ap.28

16.11.2021

41.

25.11.2021

UȚOIU ION-ROMICĂ

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER,BAIE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Almăj, sat Șitoaia, str. A.I.CUZA, nr. 59B

25.11.2021

42.

26.11.2021

GHERGHINA PESTREA VIOREL pentru SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A-SUCURSALA ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

ÎNCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE A DEPOZITULUI DE ZGURĂ ȘI CENUȘĂ MAL STÂNG JIU, LA COTELE ACTUALE, AFERENT SUCURSALEI ELECTROCENTRALE IȘALNIȚA

Com. Ișalnița, str. Mihai Viteazul, nr. 101

26.11.2021

43.

09.12.2021

PRIMĂRIA COMUNEI ALMĂJ prin PRIMAR

AMPLASARE STATȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA ALMĂJ, JUDEȚUȘ DOLJ-ELABORARE S.F+P.T+D.T.A.C

Almăj, str. Ion Gh. Pleșa, nr. 21

09.12.2021

44.

16.12.2021

AMBIENT & AGROIMPEX SRL prin FLORI BIANCA-MIRELA

ALIPIRE

Almăj, str. Serelor , nr. 22

16.12.2021

45.

20.12.2021

PURCEA FLORIN

INFORMARE

Almăj

20.12.2021

46.

20.12.2021

BADEA FLORIN ȘI BADEA MIHAELA

REALIZARE PUȚ FORAT

Almăj, str.Mihai Eminescu, nr. 52

20.12.2021