ANUNTURI DE INTERES PUBLIC

 

25.04.2024 ANUNT privind REZULTATELE FINALE ale concursului de promovare in functia publica de conducere organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei vacante de Secretar general al U.A.T. comuna Almaj

25.04.2024 ANUNT privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare in functia publica de conducere organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei vacante de Secretar general al U.A.T. comuna Almaj

25.04.2024 ANUNT privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functia publica de conducere organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei vacante de Secretar general al U.A.T. comuna Almaj

19.04.2024 ANUNT privind rezultatul verificarii eligibilitatii candidatilor inscrisi la concursul de promovare in functia publica de conducere organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei vacante de Secretar general al U.A.T. comuna Almaj

26.03.2024 Anunt concurs promovare in functie publica conducere vacanta

14.02.2024 Anunt de intentie referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind APROBARE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ, PE ANUL 2024 SI A LISTEI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2024

23.10.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.10.2023 ORA 12.00

09.08.2023 Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, in anul fiscal 2023. (sesiunea a doua)

10.08.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 16.08.2023 ORA 13.00

25.07.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.07.2023 ORA 13.00

05.07.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 06.07.2023 ORA 9.00

05.07.2023 Anunt de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive

23.06.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.06.2023 ORA 10.00

10.05.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 16.05.2023 ORA 10.00

28.03.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 05.04.2023 ORA 10.00

24.03.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.03.2023 ORA 11.00

07.03.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 13.03.2023 ORA 10.00

25.01.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 28.02.2023 ORA 9.00

17.02.2023 Bugetul Local 2023 - PROIECT

25.01.2023 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.01.2023 ORA 11.00

19.12.2022 Anunt intentie referitor la proiect hotarare privind aprobarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti

18.11.2022 Anunt inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din Caminul Cultural Almaj pentru cabinet medical sau farmacie

28.10.2022 Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

25.10.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.10.2022 ORA 14.00

14.10.2022 Depunere dosare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si suplimentului de energie

04.10.2022 Anunt inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din Caminul Cultural Almaj pentru cabinet medical sau farmacie

23.09.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 29.09.2022 ORA 10.00

22.09.2022 Instiintare cetateni - lucrare de cadastru la nivelul UAT Almaj

19.12.2022 Anunt intentie referitor la proiect hotarare privind aprobarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti

18.11.2022 Anunt inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din Caminul Cultural Almaj pentru cabinet medical sau farmacie

28.10.2022 Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

25.10.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.10.2022 ORA 14.00

14.10.2022 Depunere dosare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si suplimentului de energie

04.10.2022 Anunt inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din Caminul Cultural Almaj pentru cabinet medical sau farmacie

23.09.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 29.09.2022 ORA 10.00

22.09.2022 Instiintare cetateni - lucrare de cadastru la nivelul UAT Almaj

14.09.2022 ANUNT ”Înfiinţarea reţelei de apă uzată şi staţie de epurare în Comuna Almăj, judeţul Dolj”

05.08.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 12.08.2022 ORA 10.00

22.07.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 28.07.2022 ORA 11.00

01.07.2022 Informare publica, a initiativei cetatenesti referitoare la Proiectul de hotarare privind organizare si sarbatorirea Zilei comunei Almaj

29.06.2022 Rezultat proba scrisa - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier achizitii publice

27.06.2022 Modificare loc concurs Consilier Achizitii Publice

24.06.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.06.2022 ORA 13.00

25.05.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.05.2022 ORA 11.00

19.04.2022 ANUNT COLECTIV nr.1242 pentru comunicarea prin publicitate - acte administrative fiscale

01.04.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 07.04.2022 ORA 12.00

01.03.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 07.03.2022 ORA 11.00

18.02.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 24.02.2022 ORA 11.00

21.01.2022 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 28.01.2022 ORA 11.00

22.12.2021 CONVOCATOR sedinta extraordinara Consiliul Local 23.12.2021 ORA 10.00

08.09.2021 Informare instituire zona de protectie in jurul focarului de "pesta porcina africana"

25.08.2021 CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.08.2021 ORA 11.00

16.04.2021 Anunt de interes public ! Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA

16.04.2021 RECENSAMANT GENERAL AGRICOL 2020

09.02.2021 Anunt inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021

22.01.2021 Anunt angajare personal necalificat. MINPREST SERV S.A.

18.01.2021 Consultare publica finalizare Plan reducere zgomot trafic rutier.

11.01.2021 Neprezentare candidat la concurs recrutare functie publica de executie - Consilier juridic clasa I - grad profesional superior

30.12.2020 Rezultat concurs recrutare functie publica de executie - Consilier juridic clasa I - grad profesional superior

30.12.2020 Erata privind organizare concurs recrutare functie publica de executie - Consilier juridic clasa I - grad profesional superior

30.12.2020 Rezultat selectie dosare pentru recrutare functie publica de executie - Consilier juridic clasa I - grad profesional superior

10.12.2020 Concurs recrutare functie publica de executie - Consilier juridic clasa I - grad profesional superior

06.11.2020 Proiect hotarare indexare impozite si taxe locale si taxe speciale pentru anul 2021

06.11.2020 Delimitare secții de votare pentru alegerile parlamentare

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Comuna Almaj cu satele apartinatoare ALMAJ, BOGEA, MOSNENI SI SITOAIA,

DISPOZITIA 64 / 20.08.2020 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale 2020

RAPORT ACTIVITATE VICEPRIMAR 2019

HOTARARI ALE BICROULUI ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE NR.9 - COMUNA ALMAJ

HOTARARE 1 / 12.08.2020 Privind admiterea propunerii candidatului Hoanca Ion pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal

HOTARARE 2 / 12.08.2020 Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal

HOTARARE 3 / 15.08.2020 Privind admiterea propunerii candidatului Totora Simion pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Alianta USR PLUS

HOTARARE 4 / 15.08.2020 Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Alianta USR PLUS

HOTARARE 5 / 15.08.2020 Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Partidul PRO ROMANIA

HOTARARE 6 / 15.08.2020 Privind admiterea propunerii candidatei Tamboi Mariana pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

HOTARARE 7 / 15.08.2020 Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

HOTARARE 8 / 17.08.2020 Privind renuntarea la candidatura pentru functia de consilier a domnului Radu Ion la alegerile locale din data de 27.09.2020 depusa de catre Partidul PRO ROMANIA

HOTARARE 9 / 18.08.2020 Privind admiterea candidaturii pentru functia de consilier a candidatului independent Talaban Aurica

HOTARARE 10 / 25.08.2020 Privind admiterea propunerii candidatului Scarlat Ionel pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal

08.07.2020 Anunt privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din satele Almăj, Bogea, Mosneni si Sitoaia apartinatoare comunei Almăj, judeţul Dolj, conform H.G. nr.209/2019.

29.01.2020 Anunt publicare Proiect Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2020

13.01.2020 Examen de promovare in grad profesional in data de 11.02.2020

06.01.2020 Plan topografic care conține coridorul de expropriere, Anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.265/2019.

04.12.2019 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare in Judetul Dolj

21.10.2019 Rezultate interviu concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie : Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartmentului Agricol.

17.10.2019 Selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie : Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartmentului Agricol.

07.10.2019

DISPOZITIE DELIMITARE SECTII VOTARE
in vederea desfasurarii alegerilor penru Presedintele Romaniei

20.09.2019
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie : Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartmentului Agricol.

14.08.2019
Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de Functii pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Almaj pentru anul 2019.

DISPOZITIE AFISAJ ELECTORAL

DISPOZITIE DELIMITARE SECTII VOTARE


RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2018.

12.12.2018
Anunt somatii si titluri executorii Impozite si Taxe - Comuna Almaj.

DISPOZITIE 05.12.2018
Privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul primariei comunei Almaj, Judetul Dolj
.

12.11.2018
Elaborare proiecte de hotarari pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 si proiect pentru anularea creeantelor fiscale mai mici de 40 lei.

01.10.2018
DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru Referendumul pentru modificarea Constitutiei in COMUNA ALMĂJ, 06-07 Octombrie 2018

27.09.2018
DELIMITARE SECȚII VOTARE COMUNA ALMĂJ, 06-07 10 2018

17.09.2018
Proces verbal de afisare rezultate pentru Concurs Inspector, clasa 1, grad profesional superior - Comp. Financiar Contabil si Achizitii Publice
- Proces verbal rezultate

10.09.2018
Concurs Inspector, clasa 1, grad profesional superior - Comp. Financiar Contabil si Achizitii Publice
- Proces verbal inregistrare dosare
- Anunt selectie dosar

ANUNT 09.08.2018
Concurs Inspector, clasa 1, grad profesional superior - Comp. Financiar Contabil si Achizitii Publice
Termen depunere dosare 03.09.2018 ora 16.00,
- proba scrisa in data de 17.09.2018 ora 10.00,
- proba interviu in data de 20.09.2018 ora 10.00.

ANUNT 25.05.2018
Se pune in dezbatere publica a cetatenilor din comuna Almaj urmatorul
REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN COMUNA ALMAJ JUDETUL DOLJ

ANUNT 25.05.2018 - Responsabil protectia datelor cu caracter personal

ANUNT 26.04.2018 - In perioada 27.04-02.05.2018, Sucursala Regionla CF Craiova, Sectia Craiova, va efectua o actiune de ierbicidare pe linia 100, Craiova-Filiasi

ANUNT 22.12.2017 - Examen promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici,
in data de 22.01.2018, ora 10.00 proba scrisa si in data de 23.01.2018 ora 10.00 proba interviu.

ANUNT 01.09.2017 - Depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul
"Infiintarea retelei de apa uzata si statie de epurare in comuna Almaj, judetul Dolj"

ANUNT 22.08.2017 - Depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul
"Infiintarea retelei de apa uzata si statie de epurare in comuna Almaj, judetul Dolj"


ANUNT 11.08.2017 - Decizie etapa de incadrare de catre APM Dolj, pentru proiect
"Modernizare drumuri comunale" in comuna Almaj, judetul Dolj

ANUNT 28.07.2017 - Depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul
"Modernizare drumuri in comuna Almaj, judetul Dolj"


ANUNT 22.03.2017 - Decizie etapa de incadrare pentru proiect
"Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Almaj, judetul Dolj"


ANUNT 13.03.2017 - Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiect
"Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Almaj, judetul Dolj"


ANUNT 03.01.2017 - Organizare concurs pentru ocuparea functiei de
"Sofer microbuz transport prescolari si elevi"

ANUNT 29.08.2016 - Propunere proiect "Modernizare drumuri in comuna Almaj, judetul Dolj"